Authentic Movement

Authentic Movement er samitidig imaginasjon, meditasjon og kommunikasjonstrening i bevegelse. Verdien ligger i det kreative, terapeutiske og transpersonale. Med å praktisere authentic movement utvikles indre årvåkenhet eller en bevissthet for vitnetsferdigheter.

Authentic Movement er en del av danseterapi som hjelper oss å utrykke og brette psykiske, kreative og spirituelle virkliheten vår.

Det brukes av danseterapeuter som en uavhengig prosedyre eller også innenfor Jungs analyse. Det brukes også i trening til terapeutene for å skolere meta-kommunikative ferdigheter og som terapeutisk verketøy.

Iblant dansere og andre kunstnere tjener det som en rik kilde for nye impuls og meditasjonspraksis etter Dr. Janet Adler.

Authentic Movement kan undersøkes som meditasjon i bevegelse og som utvikling av en bevissthet å være vitne. Metoden bærer ikke bare psykoterapeutiske verdier, men også betydningen, som ligger i øvelsen av medfølelse, begynner – ånd, tilstedeværelse og aktpågivende språksbruk.

I Authentic Movement blir innehold (som var kanskje ubevisst i begynnelsen) utrykket på en aktiv, synelig og levende måte gjennom bevegelsen. Derifra oppstår interaksjon mellom kropp, psyke og emosjon.

I danseterapien jobber vi på den ene siden med den menneskelige kroppen i sin tredimensjionalitet, det betyr hvordan den viser og oppfører seg i forhold til rom, tid of flow.

Vesentlig i Authentic Movement er opplevelsen av å bli beveget.

Den egne bevegelsen oppstår ut av å lytte på indre impuls som dukker opp fra stillheten i nærværet av minst en akkompagnerende person.

Etter bevegelsesfasen blir erfaringer gjennom språk eller maling utvidret og tydeliggjort.

Det spiller en stor rolle at underbevissheten vår snakker et annet språk enn vår hverdagsspråk. Ofte viser det viktige aspekter eller gir oss indikasjoner de som vi ikke blir var i en vanlig tilstand. Ubevisst innehold kan også ha stor makt over oss som i psykose hvor en identifikasjon og blandig av selv med indre bilder og erfaringer skjer.

Omgangen med den bevegte imaginasjonen er en vei å møte like innehold aktivt, uten å være overmannet. Det betyr at vi kan oppleve nye nivåer og innsikter av integrasjon når vi samtidig utvikler indre årvåkenhet, som gir oss beskyttelse og utvider vår sikt.

Denne årvåkenhet eller bevisstheten om å være vitne utvikler seg med Authentic Movement idet vi lærer å bevege oss på en autentisk måte og idet vi tar og øver rollene av mover og witness.

For bare gjennom øvelsen kan vi utvikle en åpen, nysgerrig og velvillig holdning overfor oss selv.

Mary Whitehouse kallet denne metoden Authentic Movement, på norsk autentisk bevegelse. Autentisk mener her: å følge bevegelsene som viser seg i øyeblikket uten å være planlagt og som kan vise og utfolde seg bare sånn og ikke annerledes på øyeblikket.

Denne måten å bevege seg på tillater oss frihet og åpenhet for å ta imot alt som er faktisk der i det aktuelle øyeblikket.

Like som i andre meditasjonsformer øver og praktiserer vi i Authentic Movement å være i nåtiden og å være mental til stede for all glede og sorg.

Dr. Janet Adler, danseterapeut og forfatter har gjort en meditasjonspraksis ut av Authentic Movement. I siste boka hennes kaller hun det: “Offering from the Conscious Body – The Discipline of Authentic Movement.”

Adler skriver at “Authetic Movement” blir en kilde i den terapeutiske og mystiske erfaringer manifesterer seg.” Hun ser “kroppen som et kar i det direkte erfaring med kosmisk kraft blir kjennelig. I det som karet får bevissthet vokser evnen for å bære mørket og for å motta lyset av å være mennesklig.”