Derfor bør vi elske alger

Alger har det vanskelig i samfunnet vårt. De er ikke veldig pene, stinker og føler seg fete. Det er ikke mange mennesker som liker sin eksistens på strender, innsjøer eller hagedam. Flertallet ønsker bare å bli kvitt dem. En trist tilværelse for en liten vannplante som har så mye potensiale.

Alger som klimasparer

For mange år siden anerkjente forskere de skjulte kreftene fra mikroalger og makroalger. Ikke bare i Asia, de regnes som supermat, også i Tyskland er forskningsprosjektene konsentrert om tang, brunalger og Co. Fordi det høye næringsinnholdet bare er en av mange grunner til at vi undervurderer alger enormt. I det marine økosystemet har alger en veldig viktig oppgave: de renser havene, som en slags lunge og lever i ett. Alle, også forårsaket av mennesker, miljøgifter som siver ut mot havbunnen, metaboliserer dem. De filtrerer for eksempel klimagassen CO2 og giftige tungmetaller fra tankskip gap ut i vannet og forsegler det i form av biomasse. Denne evnen har allerede kvalifisert henne til å jobbe som et eksosfilter i travle områder.“

Jo flere alger det er, jo mer CO2 kunne vi filtrere ut av luften, sier Laurie Hofmann fra Alfred Wegener Institute.

Alger som et alternativ til plast

Men alger kan ikke bare være en naturlig hjelper når det gjelder å absorbere CO2. Siden alger blir utsatt for mye motstand i vannet, er de utstyrt med en solid og fleksibel struktur. “Det gjør dem til det perfekte materialet for emballasje,” forklarer Dr. Ramona Bosse, Universitetet i Bremerhaven. Forskeren gjør den geléholdige algenstrukturen til både fleksible og faste materialer som vil bli markedsført om noen år som matemballasje. Sammen med Laurie Hofmann fra Alfred Wegener Institute har hun bestemt hvilke typer alger fra vårt innfødte farvann som er egnet som emballasje. Planen er å høste algene på dørstokken, for å redde transportveier og produsere klimavennlige produkter.

I motsetning til plast er alger et bærekraftig og økonomisk givende materiale. “Alger formerer seg veldig raskt, og du kan bruke hele anlegget til emballasje, og du har ikke avfall,” forklarer Dag Kleveland, en norsk gründer som produserer algeemballasje med selskapet sitt. En annen fordel er at algedyrking verken trenger gjødsel eller vanning. Og: Han konkurrerer ikke med matproduksjon fordi den foregår i havet og ikke på land. Gründeren ser ikke noen ulemper ved algeemballasje.

Alger som en grønn energikilde

I tillegg til deres stabile struktur Tang er meget effektive skapninger. Under fotosyntesen, kan de skape produkter som vi kan bruke som energikilde i form av biogass, biodiesel, biohydrogen eller bioetanol. Hun er utdannet som et lovende alternativ energikilde. For mange år på å forske Prof. Rüdiger Schulz for en prosess for å bruke makt for mikroalger. Han jobber for tiden med et prosjekt som tar sikte på å optimalisere produksjonen av biohydrogen. Den nødvendige hydrogen kommer fra alger og omdannes til en brenselcelle for elektrisitet, som kunne drive i fremtiden elektriske motorer. “Som et biprodukt bare vann, ikke karbondioksid,” forklarer forskeren. men han påpeker at Solar biohydrogen er bare én måte å produsere energi fra alger. Alle prosedyrer er fortsatt for dyrt og ineffektivt. Men: I fremtiden mikroalger er en annen måte å tiltrekke seg miljøvennlig og bærekraftig energi.

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70